Vanwege de verhuizing zijn de meetapparaten alvast naar locate Ballumerweg gegaan. Dit betekent dat de loopband en de fiets er tijdelijk niet zijn. Er komt vervanging! Maar deze is nog onderweg, Voor de inrichting in Nes is het belangrijk dat daar onze testapparatuur al aanwezig is dus er staat nu een tijdelijke hometrainer en je kunt de roeiergo gebruiken.