Veelgestelde vragen

We helpen je graag met antwoorden op je vragen. Staat je vraag hier niet bij?
Neem dan contact met ons op.

Wat zijn mijn rechten en plichten?

Fysiotherapie is een beschermde titel en het beroep mag alleen uitgeoefend worden door BIG geregistreerde fysiotherapeuten. Dit is vastgelegd in de wet BIG en zichtbaar door vermelding van het BIG registratienummer. Dit betekent dat je als patiënt mag verwachten dat je fysiotherapeut voldoet aan de volgende eisen:        

 • Ingeschreven bij het KRF NL, het register voor kwaliteitsbewaking van de fysiotherapie in Nederland
 • Minimaal 8 uur per week gemiddeld werkzaam (2080 uur in 5 jaar)

Meer informatie omtrent de registratie in het BIG-register kun je hier vinden.

De registratie in het KRF NL heeft als voorwaarde dat er voldoende bijscholing is genoten. Kijk voor meer informatie hier.

Op het moment dat je een traject start ga je als fysiotherapeut een geneeskundige behandelovereenkomst aan, dit is vastgelegd in de WGBO. Hierin stel je als zorgverlener vast dat je alles eraan zult doen om de patiënt te helpen. Een behandelovereenkomst is een mondeling overeengekomen.

Je hebt als zorgvrager recht op het volgende:

 • Recht op duidelijke informatie over onderzoeken, behandeling en je gezondheidstoestand
 • Recht op overleg met je zorgverlener en samen te beslissen over de behandeling
 • Recht om ook ‘nee’ te zeggen tegen een voorgestelde behandeling
 • Recht om geen informatie te willen
 • Recht om je medische dossier in te zien en recht op een kopie daarvan
 • Recht om gegevens in uw medische dossier te laten vernietigen
 • Recht op privacy en geheimhouding van medische gegevens (beroepsgeheim)
 • Recht op een second opinion van een andere zorgverlener dan je behandelend zorgverlener.

Naast deze rechten heb je als zorgvrager ook een aantal plichten:

 • Je informeert de zorgverlener zo goed mogelijk
 • Je werkt zoveel mogelijk mee aan de behandeling
 • Je betaalt de zorgverlener of zorginstelling als hier sprake van is (kijk bij vergoedingen voor meer informatie)

Wet op de kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) verplicht zorgaanbieders hun eigen kwaliteit te bewaken, te beheersen en te verbeteren. Deze wet zorgt ervoor dat er informatie beschikbaar moet zijn over onder andere de prestaties van individuele zorgverleners zodat er een afgewogen keuze kan worden gemaakt. Wij hebben bij Beweegzorg Ameland onze klantervaring (Qualiview) als monitor op de prestaties. Daarnaast vinden wij dat de gevolgde scholing en geleverde voorlichting over klachten onderdeel is van de kwaliteit en prestaties. Kijk hier voor meer informatie over ons.

In deze wet is ook de klachtenafhandeling opgenomen. Wij zijn aangesloten bij het Koninklijk genootschap voor fysiotherapie (KNGF) voor onze klachtenafhandeling. Natuurlijk doen wij er alles aan om klachten te voorkomen, oftewel alles is bespreekbaar. Mocht je een klacht hebben dan kun je ons altijd bellen, je mag ook een collega van Beweegzorg Ameland benaderen als dit beter voelt. Als de klacht tot een geschil leidt dan verwijzen wij je graag naar het KNGF die een klachtenfunctionaris aanstelt om te komen tot een wenselijke uitkomst. Voor meer informatie over de Wkkgz, klik hier.

Algemene verordening Gegevensbescherming, de AVG. In deze internationale wet (General Data Protection Regulation) staan verplichtingen vastgesteld rondom het verwerken van persoonsgegevens. Wij hechten veel waarde aan de privacy en verwerken alleen gegevens die noodzakelijk zijn voor de organisatie van de zorg. De andere wetgeving die geldt voor fysiotherapie omvat al een groot aandeel aan geheimhouding en gebruiksregels omtrent persoonsgegevens, de AVG regelt daarnaast nog de manier waarop wij inzichtelijk maken hoe de gegevens worden verwerkt. In ons privacy statement staat meer informatie.