Wij zijn gecontracteerd met alle zorgverzekeraars

Dit zorgt ervoor dat we direct kunnen declareren bij jouw zorgverzekeraar als de zorg vergoedt wordt. Fysiotherapie is in een aantal gevallen basiszorg, maar voor een groot gedeelte van de zorg zul je aanspraak moeten doen op je aanvullende verzekering. In het geval dat je niet verzekerd bent dan rekenen we de onderstaande tarieven.

Tarieven Fysiotherapie

Eerste consult (screening, intake, onderzoek en eerste behandeling*)      €94,00

Vervolgconsult (individuele zitting reguliere fysiotherapie)                        €39,50

Toeslag aan huis/instelling                                                                       €12,50

*als uit de screening blijkt dat er geen behandeling plaats kan vinden, dan wordt enkel de screening ten koste van €15 in rekening gebracht.

Tarieven Oedeemtherapie

Eerste consult (screening, intake, onderzoek en eerste behandeling*)      €103,00

Vervolgconsult (individuele zitting reguliere fysiotherapie)                        €48,50

Toeslag aan huis/instelling                                                                       €12,50

*als uit de screening blijkt dat er geen behandeling plaats kan vinden, dan wordt enkel de screening ten koste van €15 in rekening gebracht.

De in rekening gebrachte tarieven kunnen verschillen in verband met contractuele afspraken tussen Beweegzorg Ameland en de betreffende zorgverzekeraar. Dit komt voor in het geval van chronische indicaties waarvan de eerste 20 behandelingen voor eigen rekening komen. Fysiotherapie die niet vergoedt wordt door de basisverzekering en waar geen aanvullende verzekering voor is afgesloten wordt gefactureerd naar aanleiding van de bovenstaande tarieven

Overige beweegzorg: de kosten en de vergoedingen

De zorgverzekeraar vergoedt vanuit het aanvullende pakket in de meeste gevallen ook andere vormen van beweegzorg. Het betreft dan een vergoeding voor medische fitness, een beweegprogramma, NVFB zwangerfit pré- en postnataal, vallen verleden tijd. De vergoeding varieert per zorgverzkeraar. Kijk voor jouw verzekeraar bij.

poliswijzer beweegprogramma’s (diabetes, hartfalen, COPD, oncologie)

poliswijzer preventieve zorg (NVFB ZwangerFit, vallen verleden tijd)

Beweegprogramma

Tarief: €550 

Duur: 6 maanden

In veel gevallen wordt het beweegprogramma vergoedt voor een bedrag van ongeveer €350 als je goed aanvullend verzekerd bent. 

Het beweegprogramma omvat een intake, voorlichting, 20 weken gebruik van de oefenzaal (2x per week), 5 evaluatiemomenten en hulp bij het zoeken naar een passende sport- of oefengroep. 

Het beweegprogramma kan worden vervolgd met medische fitness. Ook kun je ervoor kiezen om door te gaan met vrij sporten. Gebruik van de private gym is afgeraden.

Medische Fitness

Tarief €275

Duur: 6 maanden

Medische fitness wordt door de Friesland zorgverzekeraar vergoedt vanuit de aanvullende polissen: AV standaard, AV Extra en AV Optimaal. voor eem bedrag van maximaal €120 eenmalig.

Starten met medische fitness kan met een directe verwijzing van de huisarts of aansluitend op een fysiotherapietraject. Vanuit de fysiotherapeutische benadering wordt een oefenschema aangemeten zodat je optimaal kunt trainen en er vindt periodiek een evaluatie plaats zodat je zeker je doelen haalt. Je traint zelfstandig waarbij er altijd begeleiding dichtbij is van een fysiotherapeut. 

NVFB ZwangerFit

Tarief: €175

Duur: 10 weken

Deze cursus valt onder preventieve cursussen, kijk voor de vergoeding op poliswijzer. 

Vallen Verleden Tijd

Tarief: €225

Deze cursus valt onder preventieve cursussen. Kijk voor de vergoeiding op poliswijzer.